onsdag 12. mai 2021

Nytt nummer av Klassiske Linjer

Styret planlegger å gi ut nummer 24 av Klassiske Linjer, våren 2022.Til dette trenger vi innspill, bidrag, fotos, artikler, alt som skal til for å glede klubbens medlemmer i et nytt flott nummer av medlemsbladet vårt. Det kan være alt fra fortelling om egen båt, prosjekter, historiske artikler, gamle (eller nye!) bilder som speiler livet med, i, eller omkring klassiske treseilere.  Har du lyst til å bidra, så ta kontakt med redaktør Odd Syse, på mail odd.syse@me.com eller ring meg på 952 42 324.

Odd Syse/styret i KTK