Matrikkel

Matrikkeleinformasjon fra de gamle websidene er nå publisert i ny innpakning, mye informasjon er dessverre ikke vedlikeholdt så mange av treseilerne ligger med feil eier osv. KTK ønsker å holde en oppdatert oversikt over medlemsbåter og andre interessante klassiske seilbåter, klubben anmoder deg derfor om å sende inn oppdatert båtinformasjon. Matrikkelen ser du herKOPIER INFORMASJON UNDER OVER I EN E-POST ELLER ET DOKUMENT, FYLL UT FELTENE OG SEND INFORMASJONEN PÅ MAIL TIL jan.haugerud@gmail.com OG LEGG VED AKTUELLE BILDER

IKKE SLETT FELTER DER DU IKKE HAR INFORMASJON, MEN LA DE STÅ TOMME


VED ENRINGER SØRG FOR AT ALLE FELTENE ER FYLT UT DA DEN GAMLE REGISTRERINGEN VIL BLI SLETTET FØR DEN NYE KOMPLETTE KORRIGERTE BÅTREGISTRERINGEN LEGGES UT


Navn på båt:
Eier:
Båttype:
Konstruktør:
Verft:
Byggeår: xxxx
Sted:
Deplacement: x.x tonn
LOA: xx.xx m
Bredde: x.xx m
LVL: x.xx m
Dyptgående: x.xx m
Matrial i skrog:
Dekk:
Seilareal: xx.x m2
Riggtype:
Seilnummer:
Motortype:
Motoreffekt: xx hk
Mobiltelefon/VHF:
Sommerhavn:
Vinterhavn:
www:


Historikk:


Øvrig informasjon og kommentarer: