Om oss

Klassisk Treseilerklubb (KTK) ble stiftet i 1990 av en liten gruppe eiere av klassiske treseilbåter etter initiativ fra Peter Ennals. Etter flere tiår med svært liten opptatthet av å ta vare på de gamle klassiske båtene, hadde man sett en økende interesse for restaurering og seiling med disse vakre og velseilende båtene. Fredrik Denneches utrettelige og kunnskapsrike innsats for å formidle historisk kunnskap om lystseilas i Norge blant annet gjennom boken ”Lystseilas og kappseilas” (fra 1981) bidro også til den fornyede interessen for lystseilbåter. Frem til 1990 var det likevel flere mindre miljøer og enkeltpersoner som brukte mye tid og energi på å holde ved like og seile klassiske seilbåter, selv om det var lite organisert aktivitet.

Risør Trebåtfestival betydde imidlertid mye som inspirasjonskilde og årlig treffsted for så vel eiere av trebåter som andre interesserte. I 1990 var tiden moden for en organisering av virksomheten knyttet til klassiske treseilbåter, og KTK ble stiftet.

I løpet av de siste ti årene har interessen for klassiske båter bidratt til at flere klassikere som er konstruert og bygget i Norge nå er kjøpt tilbake fra utlandet. Flere store meterbåter er restaurert for betydelige beløp, og seiler igjen i vår skjærgård med norsk flagg på hekken.

KTKs hovedformål er å ivareta disse tradisjonene, arbeide for bevaring av klassiske seilbåter, og ikke minst å opprettholde et aktivt og sosialt miljø rundt båtene. Vi ønsker å hygge oss på fjorden med kappseilas, turseilas, weekendsamlinger samt å premiere innsats for spesielt godt vedlikehold.

I løpet av året arrangerer KTK en regattaserie som består av fem regattaer om våren og fem om høsten i indre del av Oslofjorden. Klubben arrangerer også vårtreff og høsttreff hvor en kombinerer det sosiale med regattaseiling. I løpet av sommeren deltar KTK ved en rekke arrangementer langs kysten. I de siste årene har Grimstad Classics, APL - Race Week i Arendal, Lyngørtreff og Risør Trebåtfestival vært så vel sosiale- som seilingsmessige høydepunkter. Våre medlemmer deltar også i tradisjonsrike regattaer som Færdern og Hollenderseilasen i egen klasse for klassiske båter. Det seiles da etter egen målregel for klassiske båter (KLR). Det arrangeres i regelen høstmøte og vårmøte i tillegg til vårt årsmøte med påfølgende middag.

KTK ivaretar også en del historisk materiell, årbøker, gamle filmer og gamle båtblader med blant annet artikkelserien ”Det var den gang”. I en periode over flere år utga KTK tidsskriftet ”Klassiske Linjer” redigert av Chris Ennals. Tidsskriftene inneholder en mengde historisk materiale om klassiske båter.

KTK har egen nettside: http://www.ktkweb.org Sidene gjør det nå mulig å holde tett kontakt mellom medlemmene, og fungerer som vår viktigste informasjonskilde.

Med vennlig hilsen
Styret i Klassisk Treseiler Klubb