søndag 21. januar 2024

Terminliste 2024

 


tirsdag 31. oktober 2023

Årsfest 20023


 

onsdag 1. februar 2023

Terminliste/kalender 2023

 

Dato

Arrangement

Arrangør/ansvarlig

23.05.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

27-29.05.23

Sail Isegran 20 års jubileum

Isegran Fartøyvern

30.05.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

02-04.06.23

Asker trebåtfestival/Vårtreff KTK

Fredrik Gude/Peter Ennals

06.06.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

09-10.06.23

Færdern

KNS

13.06.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

20.06.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

20.06.23

Aftersail, Tarpoon seilloft, Blommenholm

 

03-05.08.23

Risør Trebåtfestival

 

22.08.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

25-27.08.23

Hollænderseilasen

KNS

29.08.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

01-03.09.23

Høsttreff KTK

 

02.09.23

Wood in Soon 2023

Soon Water Kystlag + SSF

05.09.23

Tirsdagsregatta, kl 1800, Blommenholm

Christian Gude

05.09.23

Aftersail, Tarpoon seilloft, Blommenholm

 

14.10.23

Bruktmarked, Blommenholm

Odd Syse

25.11.23

KTK årsmøte/årsfest

Christian Gude/Odd Syse

  

 

tirsdag 25. oktober 2022

Velkommen til årsfest 2022


 

Innkalling til Årsmøte KTK 2022

Årsmøtet finner sted på Blommenholm Båtforening, Homan, Sandviksveien 120, 1363 Høvik.
(Hvis problemer med å finne frem/bom, ring Christian på 907 20 000)

Årsmøtet vil også bli avholdt digitalt, for de som ønsker dette. Send melding til Christian Gude med mailadresse senest 20.11.2022, så vil det bli sendt møtelink i god tid før møtet.

Lørdag den 26. november 2022 kl 17.00. 

  1. Agenda:
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av protokollfører for årsmøtet
  4. Valg av et medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder
  5. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år
  6. Valg av styre, samt vararepresentant 
  7. Valg av revisor 
  8. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg 
  9. Fastsettelse av neste års kontingent. Forslag til kontingent: Kr. 300,-
  10. Det har kommet inn 3 forslag fra medlemmer innen fristen, ref. KTKs vedtekter, som ønskes fremlagt på årsmøtet. Se eget vedlegg til innkallelse.

 

Aktuelle dokumenter til årsmøtet finnes på weben: klassisktreseilerklubb.blogspot.no

Regnskap og balanse for 2022, Styrets beretning v/ formannen, Valgkomiteens innstilling.

Etter at årsmøtet er avsluttet, går møtet over i et kort medlemsmøte med egen agenda, hvor styret bl.a. vil orientere om tanker rundt neste års program/terminliste.

Hele invitasjonen ligger under egen fane her til høyre på hjemmesiden. Her publiseres også dokumenter til årsmøtet fortløpende.

Velkommen! 
Hilsen styret i KTK


mandag 26. september 2022

KTK Bruktmarked flyttes fram!

Årets bruktmarked flyttes fram til lørdag 15.10.2022 kl. 12.00-15.00
Sted: Mastehuset, Blommenholm Båtforening, Sandviksveien 120, 1363 Høvik
Ta med "bits & pieces" og møt opp til høstens vakreste eventyr!

Ring Christian på 907 20 00 eller Odd på 952 42 342 for å komme gjennom bommen!


mandag 22. august 2022

KTK høstsamling 3-4. September.

Vi har reservert lokaler og brygge hos Soon seilforening og vi trenger en tilbakemelding på hvilke båter som planlegger å delta.

Vi må være minst 15 båter med for at vi gjennomfører. Vi må ha en deltakeravgift pr. båt på Kr. 300,- som bidrag til å dekke deler av hus og bryggeleie.

Bindende påmelding ønskes innen fredag 26.08. Kl.15:00 slik at vi kan bekrefte/avkrefte reservasjonen i Soon.

Oppmøte lørdag formiddag, Soon seilforening/ skippermøte kl.12.00 og regattastart 14.00(seiles regatta tilpasset vind)

Kl 18.00 felles samling på bryggen og ca 19.00 felles middag i seilforeningens lokaler.

Vi satser på felles tapasbord hvor alle bidrar med en rett. Son har matbutikk om man ikke lager noe på forhånd.

Alle tar med egen drikke.

Påmelding/sms til Peter 93200547 eller Fredrik 92224797 eller kommentarfelt på Facebook.


Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret KTK

onsdag 2. februar 2022

Terminliste 2022

  

24.5

Tirsdagsregatta, Blommenholm

Christian Gude

31.5

Tirsdagsregatta, Blommenholm

Christian Gude

3-5.6

Asker trebåtfestival/Vårsamling KTK

Fredrik Gude

3-5.6

Sail Isegran

Maritim Center, Isegran

10-12.6

Færderseilasen

KNS

10-12.6

Sandvika Trebåtfestival

 

14.6

Tirsdagsregatta, Blommenholm

Christian Gude

 29.6-3.7

 Nordisk Skutetreff 2022, Isegran

 Maritim Center, Isegran

4-6.8

Risør Trebåtfestival

KTK stand + Risør

5.8

Son treff?

Soon Waterlag?

16.8

Tirsdagsregatta, Blommenholm

Christian Gude

23.8

Tirsdagsregatta, Blommenholm

Christian Gude

26-28.8?

Hollænderseilasen?

Havseilerklubben

30.8

Tirsdagsregatta, Blommenholm

Christian Gude

2-4.9

Høsttreff

Fredrik Gude

6.9

Tirsdagsregatta, Blommenholm

Christian Gude

22.10

Bruktmarked, Blommenholm

Odd Syse

26.11

Årsmøte KTK + Årsfest

Hele styret

torsdag 4. november 2021

 


torsdag 23. september 2021

KTK høsten 2021

Lørdag 16 oktober blir det Bruktmarked i lunden på Blommenholm båtforening, der hvor de fleste av trebåtene står i opplag. Ta med deg bits & pieces, nytt og brukt, små og store objekter du tenker andre i miljøet kan trenge. Arrangementet starter kl. 1200-1500, og det er gratis kaffe og vafler. Ta kontakt med Christian Gude på mobil 90 72 00 00 hvis spørsmål.

Lørdag 27.11 blir det Årsmøte i KTK, kl. 1700 på Homan på Blommenholm båtforening. Møtet blir også avholdt digitalt, så man kan enten møte opp personlig eller logge seg på. Mer informasjon kommer i egen innkalling iht. til vedtekter. Årsmøte etterfølges av en Årsfest som begynner kl. 1900. Sett av datoen, så kommer det mer informasjon etterhvert. Ta kontakt med Christian Gude om du har spørsmål om årsmøtet eller årsfesten.