lørdag 27. mars 2021

Doris søker et nytt hjem

Ta kontakt med ovesenv68@gmail.com

Båten var restaurert (nytt dekk, samt oppgradering av råtten hekk) i 1995. Doris er bygget i 1901 i Farsund. Hun er ingen meter båt da hun er bygget før regelen kom. Hun er forholdsvis bred og kan minne om en krysning mellom skøyte og meterbåt. Hadde opprinnelig gaffelrigg og seilduksdekk. Hun ble innredet i mahogny i 1904 på Kristiania båtbyggeri mye av dette er intakt i dag.