lørdag 25. juli 2020

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i KTK


Agenda: Tilbakekjøp av Pandora ved bruk av Carmen fondet.
Tidspunkt: Mandag 10.08.20 kl.19.00
Sted: Terrassen på Homan Blommenholm

Vi har vært så heldig å få sjansen til å få Pandora tilbake til Norge i Topp stand.
Mot at dette er et Junior prosjekt i regi av KTK. Fra nåværende eier. Mot en sterkt redusert kjøpesum.
Og at dette prosjektet går i en 5 års periode fra nå.

Peter og Christian har hatt flere møter med junior seilere i KTK.
Disse er nå meget interessert og er villige til å ta på seg ansvaret for båten.

Det vil på møte bli lagt frem budsjettet på drift av Pandora i denne perioden.
Med støtte fra flere samarbeids partnere.

Ktk vil være hoved eier av Pandora I denne perioden. Med bruk av Carmen fondet.

Hovedtrekk for bruk, som vil bli presentert på møte er:
Regatta gruppe, tur gruppe og vedlikeholds gruppe alle bra belagt allerede.

Pandora er en 9 meter R. Som er bygget i 1907 som verdens første meterbåt av Johan Anker, i Vollen.

Dette gir oss en unik mulighet til å kombinere både Norsk kultur og seilsports historie med ivrige KTK ungdommer i dagens seilmiljø.

Styre i KTK anbefaler enstemmig dette prosjektet.
Vel Møtt.

For Styret Peter Ennals  mob. 93200547
For Ungdoms gruppen Christian Gude mob. 90720000