lørdag 5. juli 2008

Klassisk Regel, KLR

Oppdatert med revisjon fra KTK Årsmøte 2007LOA (LOA)
Lengde over alt er fra baug til ytterste punkt treverk akter. Klyverbom inngår ikke. Spissgattere måler ikke inn roret (m)


BREDDE (Br)
Største skrogbredde uten fenderlist, enten det er nede på fribord eller i dekkshøyde (m)


DEPLASEMENT (Depl)
Vekt av båt inklusive rigg og utstyr (tonn)


DYPGÅENDE (Dyptg)
Båten største dybe (m)


LVL (LVL)
Vannlinjelengden (m)


RIGGFAKTOR (r)
Bermudarigg: r = 1.00
Bermudarigg av aluminium i steden for opprinnelig tremast: r = 1.02
Ketch: r = 0.97
Yawl: r = 1.00
Wishbone: r = 0.98
Gaffelrigg: r = 0.95
Gaffelrigget meterbåt: r = 0.97


KJØLFAKTOR (cb)
Senkekjøl: cb = 0.97
Langkjølet: cb = 1.00
Finnekjøl = kortkjølet og separat ror: cb = 1.03


PROPELLERFAKTOR (pf)
Fast propeller: pf = 1.00
Foldepropeller: pf = 1.01
Mindre båter opprinnelig født uten motor, nå med motor: pf = 0.99
Mindre båter opprinnelig født uten motor, f.eks 19.5 m2, Drake, IOD, Knarr ingen propeller faktor
Større båter opprinnelig med motor, nå uten motor: pf = 1.01


SPINNAKERFAKTOR (spf)
Har man gennaker og/eller lenseballong:
Ser bort fra spf i formel og tillegget avhenger av beregnet KLR etter følgende retningslinjer

Båter med KLR:
> - 120 - + 3 i KLR tillegg
121 - 150 - + 4 i KLR tillegg
150 - < - + 5 i KLR tillegg

SEILAREAL (SA)
SA = Maks seil areal båten vil føre på forstag og mast samtidig.
KLR tallet vil bli regnet ut fra maksimalt seil areal rapportert ved innmåling. Det er da fritt å velge om en velger å seile med fokk eller genoa så lenge en har målt inn maks seilareal. Storseil oppgitt med triangelmål gis 20% tillegg for plussbuen, effektiv seilareal for klassisk utseende storseil har plussbue på omlag 15%. Storseilets seilareal bekreftet av seilmaker bør derfor være å foretrekke, alternativt at storseilet måles

NB ! For båter med gaffelrigg er SA:
Maks seil areal båten vil føre på forstag og mast samtidig – (minus) areal av toppseil. (Topseilet SKAL maksimum være i henhold til orginal størrelse)

Ingen kommentarer: