mandag 12. november 2012

Julebord 24. novemberKTK inviterer alle medlemmer til julebord
Tid: lørdag den 24. november klokken 18.30
Sted: Homan på Bolmmenholm båtforening.
Pris: Kr 250,- pr person - Betales ved ankomst.

NB: Ta med egen drikke!


Send påmelding til peter@goclassic.no.Hilsen styret.

tirsdag 25. september 2012

6mR - Jo med Olympisk Gullmedalje 1920

I have heard from Tim Street that the restoration of 6mR JO which won a gold medal for Norway in the 1920 Olympics at Ostend is nearly finished, after many years, and he has sent me the enclosed photos. The owner of the boatyard in Aldeburgh, East England , is looking for a buyer.

Best regards CHRIS

Kontakt: timcstreet(a)yahoo.co.uk
tirsdag 21. august 2012

TorsdagsregattaerTorsdagsregattaene i KTK starter 23. august. Oppmøte Nesoddtangen kl. 18.00 (seiles videre 6. september og 13. september med avsluttningsfest!) Kontakt Peter Ennals, 93 200 547


KTK HØSTREGATTA 31. AGUST TIL 2. SEPTEMBER

Fredag 31. august:
Oppmøte på Grimsøya fra ca 18.00 og utover. Klubben har lånt bryggeanlegg av Bernt Rognlien - KTK-medlem som selv ikke er i landet, stor takk!
Klubben vil sette opp telt på bryggen og servere middag på kvelden.

Lørdag 1. september:
flaggheis kl.08.00 morgenbad
Skippermøte for Høstregatta kl.11.00
Start regatta kl. 12.00
målgang ca. 14.00
Det blir ro-oppvisning med kutterjoller + barneroing / skattejakt / bading
Felles grilling på land på kvelden med premieutdeling etc

Søndag 2. september
Flaggheis kl. 08.00 morgenbad
Bading og hygge på bryggen/stranden
Avreise

Påmelding Peter Ennals, 93 200 547 

Bilde fra vårsamling 2010:


tirsdag 14. august 2012

Grimsøykilens Båtbyggeri

Jeg  heter Tore Gaulin og har vært arbeidsleder ved Grimsøykilens Båtbyggeri, eier Einar Iversen. Der bygget vi bla.seilbåten Knarr - i tillegg til større havseilere. Ser at navnet Othar G Larsen står som båtbygger ved Skjebergkilen Båtbyggeri. Det menes nok Grimsøykilen Båtbyggeri - som var det eneste båtbyggeri i denne trakten.

I 1864 ble Grimsøykilens Båtbyggeri et a/s med Othar G Larsen, Einar Iversen, Jan Linge og Emil Lund Baltzersen som aksjonærer. I denne tiden ble det bygget Knarrer og Havseilere etter tegning av bla. Cecil Stephansen, Jan Linge og noen utenlandske konstruktører. Da het båtbyggeriet Othar G. Larsen A/S. I slutten av 1960 ble det så solgt til NORDKAPP som igjen etter endel eierskifter ble nedlagt. Jeg er oppvokst ved Skjebergkilen og arbeidet for alle disse eierne. Også som serviseleder ved Nordkapp.
Othar G. Larsen var en kjendt båtbygger som tidligere bygget båter i Drøbak, som var hans hjemby. 

Vennlig hilsen Tore Gaulin.

torsdag 19. juli 2012

Ny Hellesund, Tromøysund og Risør

KTK minner om de kommende arrangementene:
29/7 - 30/7: Ny Hellesund - KTK arrangerer treff med Olsok-feiring og fest og moro for barn og voksne.

31/7 - 1/8: Tromøysund - Børre Bergshaven inviterer KTK til fest. Leker for barna, krabbefisking og grilling, hvis mulig arrangeres det regatta også.

2/8 - 5/8: Risør trebåtfestival inviterer klassiske treseilere. Påmelding på www.trebatfestivalen.no


Det er et bra antall båter forhåndspåmeldt. Ta gjerne kontakt med Peter Ennals på 932 00 547 for spørsmål.


mvh,
formannen.

torsdag 24. mai 2012

Ragatta for klassiske treseilere i regi Oslo Seilforening

Oslo Seilforening vil gi klassiske treseilere en egen start i 2 av sine tirsdagsregattaer.

Regattaens egen side er her: http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=833

De lager en endring til seilingsbestemmelsene som sier Klasseflagg F, og at det seiles etter KLR. Vi kan få egen start dersom de er flere enn 5 båter eller hvis OS finner det ønskelig. Vi lager da en regatta pr. dag på faste merker ut fra banekartet som ligger i seilingsbestemmelsene.

Alle må da melde seg på via denne siden, og info samt resultater blir også lagt ut her.

tirsdag 22. mai 2012

Referat årsmøte 2012Referat Årsmøte KTK 29. februar 2012
Deltakere:
Heidi Aasen, Gabriel Lund, Kjell N. Andersen, Erling Storm, Lars Chr. Dahl, Peter Ennals, H. Nissen-Lie, Henrik Brun, Magne Brekke, Johan Chr. Falchenberg, Marius Borg, Arild Mitchell, Erik Vennemoe, Tønnes Ingebrigtsen, Torkild Eriksen, Aslaug van Nes, Odd Syse, Christian Gude.

Agenda:
1. Valg av møteleder – Odd Syse ble valgt til møteleder.
2. Valg av protokollfører for årsmøtet – Erik Vennemoe ble valgt til protokollfører.
3. Valg av medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder – Arild Mitchell ble valgt til å underskrive protokollen.
4. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år:
Årsberetning: Styrets årsberetning ble lest opp (samme som lagt ut på KTK web),
ingen kommentarer til dette.
Regnskap: ingen kommentarer til dette. Revisor rapport Jan Haugerud
Regnskap og balanse gir et riktig bilde av foreningens økonomiske drift og status. Godkjent.
Budsjett: Noe økende medlemsmasse i 2011, som det skal jobbes med for å få til også i 2012. Annonser i Klassiske Linjer har gitt gode inntekter. Julebordet i 2011 var noe dyrere enn budsjettert, ettersom det kun var 15 deltakere. Carmen budsjettet i driftsregnskapet 2012 ble justert til NOK 20’. Det ble også bestemt å øke budsjettet på inntektene til medlemskontingenter, med et driftsresultat i balanse for 2012. Atlantica må følges opp på avtale om NOK 60’ for 2012, som er forskuttert av KTK i 2011 i forbindelse med overtakelse og istandsetting for fjorårets sesong. KLR laminerte bevis ligger klare til medlemmene.
5. Valg av styre, samt vararepresentant
Valgkomiteens forslag ble lest opp og årsmøtet klappet inn forslaget. Tønnes Ingebrigtsen-formann, styremedlem Magne Brekke - matrikkel og Peter Ennals – Europeweek 2014, kasserer Henrik Brun, styremedlem Aslaug van – Carmen ansvarlig og Erik Vennemoe som vararepresentant.
6. Valg av revisor – Jan Chr. Haugerud ble valgt til revisor.
7. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg. – Peter Ennals, Odd Syse og Carl Håkon Svenning ble valgt til nest års valgkomité.
8. Fastsettelse av neste års kontingent. Forslag til kontingent: Kr. 35000 – forslag vedtatt, koontigent for 2013 blir kr 350,-
9. Carmen representanten informerer kort om båten og fjorårets sesong og planer for 2012. De legger også frem budsjettet for 2012 som årsmøtet må stemme, for eller imot bevilgning til Carmen. – Aslaug van Nes informerte om aktivitetene i fjor, med 3 andreplasser i regattaene under VM, Sandefjord Metre Cup og Hollender seilasen. Båten vil ha et konstant behov for utbedringer, deriblant 3 meter bordgang med mer. Et veldig konservativt budsjett på NOK 23’ ble lagt frem, som vil kreve vesentlig sponsor- og dugnadsinnsats ved siden av for å få gjennomført en fornuftig sesong. Noen forskjellige utleievarianter ble diskutert, som eventuelt kan bidra til forskjellige typer standardhevninger av båten og eller utstyr.

  Møte hevet.


Referent Erik Vennemoe

Odd Syse sign_________________________________________

Arild Mitchell sign_____________________________________


Etter at den formelle delen var over informerte KLR komiteen om status og nye KLR bevis som kan kjøpes, redaktør Odd S./Morten L. forteller om KL nr 20. Målet med det nye beviset er å oppnå seiling med et jevnere og mer korrekt utgangspunkt, slik at regattaene blir mest mulig rettferdige.

Magne Brekke orienterte om matrikkelen og det vil gjøres en del initiativer for at flere medlemmer legger inn oppdatert informasjon om båtene på web. Det ligger 83 båter registrert i dag, med varierende kvalitet på informasjonen.

Det ble også diskutert hva klubben kan gjøre for å tiltrekke seg flere medlemmer, både fra styrets og medlemmenes side. Kanskje vi kan lage opp små foldere som interesserte kan få når båtene ligger ved bryggene, med innmeldings info, web adresse osv.

Peter orienterte om status mht Europeweek som starter 17. juli 2014. Arrangementet vil har varighet på 1 uke, innom flere havner. I samme perioden har sjøfarts museet har 100års jubilé og det vil være et tall ships race i Fredrikstad. Ambisjonen er å få mest mulig deltakelse også fra utlandet, som krever innbydelser i god tid.

Klassiske linjer nr 20 er i rute, med enten 48 eller 52 sider. Trykkes rett etter påsken. Det er fremdeles plass til gode historier og ikke minst annonser!


Årets arrangementer legges ut på web.

fredag 4. mai 2012

Farvel «Bojar»!

Tekst og fotos: Henrich Nissen-Lie

Vakre linje

Sent torsdag 3. mai var den vakre Anker & Jensen 10-meterern «Bojar» fastspent på en hollandsk kjempetilhenger og klar for transport til sin nye eier i England. Enda en av våre flotte kulturskatter gikk tapt fordi det ikke var kjøpere her hjemme.


Arve Eriksen og Fredrik Denneche
Mange trebåtentusiaster fant veien til slippen på Blommenholm torsdag ettermiddag. Ryktet om at «Bojar» skulle på lastebil og ut av landet spredde seg fort. Peter Ennals syntes det var fælt at også «Bojar» blir borte.  Hun var jo på mange måter det mest vellykte eksempel på hvordan en stor, gammel meterbåt skulle tas vare på. 

masten heises på tilhengeren
Arve Eriksen og hans kone la ned en imponerende innsats i å holde «Bojar» i førsteklasses stand. Trebåten var blitt familiens livsstil og store hobby sommer som vinter.  Men alle forsto at det nå ville være slutt, ettersom Arve hadde kjøpt en spennende langturbåt av moderne design og byggematerialer fra Nederland. Ja, ikke bare hadde familien anskaffet ny båt, - Arve var også blitt norsk agent og importør av »Bestewind»-båtene.
 
Arves siste sjekk
Blant de mange tilskuerne på Blommenholm var Fredrik Denneche, vår kanskje fremste ekspert på klassiske tre-seilbåter. Han syntes også det er synd at det ikke er noen her hjemme som kunne ha overtatt «Bojar» slik at ikke også den skulle ende i utenlandsk eie. –Nå får vi bare håpe hun har fått nye eiere som i like stor grad som familien Eriksen makter å ta vare på båten, og at «Bojar» fortsatt vil være levende reklame for Johan Anker og norsk båtbyggerkunst!

tirsdag 10. april 2012

Historier omkring 19,5 kvm spissgatter ”Teist”

Jeg er på leting etter historier omkring Erling Kristofersen-spissgatteren A 105 ”Teist”. Bakgrunnen er at det i Aalborg ligger en 19,5 kvm, som med ganske stor sannsynlighet er A 105 "Teist", i dag "Tejsten", bygget i 1932-33 av båtbygger (maler) Olaf Pedersen i Oslo til Erling Kristofersens kammerat Nils Schriver, etter ELKs tegninger.

Jeg prøver å finne ut om båten ble bygget etter en spesiell tegning, eller om den eventuelt ble bygget etter tegningene til A 93 "Hobby II", A 94 "Monika", eventuelt A 100 "Pelican"...?

"Tejsten" har ligget på land i Aalborg i tre år nå og har visstnok nettopp fått nye eiere, nemlig tre unge karer som ønsker å ta vare på den. De har rettet en henvendelse til mig (som er fartøyhistorisk konsulent i Skibsbevaringsfonden) med spørsmål om hjelp til å finne ut mere om båten, som de mente er bygget i 1946, men som altså er bygget i 1932-33.

Her i Danmark handler det jo for det om dansk-konstruerte spissgattere, så når det dukker opp en norsk en, er det bare hyggelig for oss å hjelpe. Det er registrert tre-fire andre 19,5-ere i Danmark, ifølge registeret for Danske Forening for Ældre Lystfartøjer.

Ole Engens fine artikkel om Erling Kristofersen i "Klassiske Linjer" beretter at en kuffert full av hans tegninger er blitt overdratt til Norsk Sjøfartsmuseum/Norsk maritimt Museum. Vi har rettet en forespørsel til museet omkring tegningene. Blant annet har vi spurt om tegningene er blitt katalogisert slik at man kan finne ut hvilken tegning som er blitt brukt til byggingen av hvilken båt osv.

Vi har ennå ikke fått svar fra museet, så kanskje lesere her på bloggen i mellomtidenkan bidra med informasjon om hvor ”Teist” har holdt til i de årene den var hjemmehørende i Norge? Vi er interessert i stort og smått, fotos, naturligvis, og tidligere eieres navn.

Bidrag kan sendes til rasmussen (at) skibsbevaringsfonden.dk

lørdag 11. februar 2012

Innkalling til Årsmøte KTK 2012

KTK innkaller herved til Årsmøtet, med etterfølgende servering av kaffe og wienerbrød. Arrangementet holdes
Onsdag den 29. februar 2012 kl 19.00.
på Homan (det hvite huset på Blommenholm Båtforening) Sandviksveien 120. Bærum
Agenda:
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av protokollfører for årsmøtet
  3. Valg av et medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder
  4. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år
  5. Valg av styre, samt vararepresentant
  6. Valg av revisor
  7. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg
  8. Fastsettelse av neste års kontingent. Forslag til kontingent: Kr. 350,-
  9. Carmen representanten informerer kort om båten og fjorårets sesong og planer for 2012. De legger også frem budsjettet for 2012 som årsmøtet må stemme, for eller imot bevilgning til Carmen.

NB: Alle aktuelle dokumenter til årsmøtet finnes på weben: ktkweb.org eller http:klassisktreseilerklubb.blogspot.com/
Regnskap og balanse for 2011, Styrets beretning v/ formannen, Valgkomiteens innstilling, Carmen Budsjett.

Etter at den formelle delen er over tar vi en liten pause med kaffe og wienerbrød før det blir et kort medlemsmøte. 
Agenda her vil være:  KLR komiteen informerer om status og nye KLR bevis som kan kjøpes, redaktør Odd S./Morten L. forteller om KL nr 20.
Så vil styret fortelle om årets arrangementer. Og til slutt litt seil/båt prat for å korte ned vinter sesongen litt!

Velkommen!

Hilsen styret i KTK

torsdag 12. januar 2012

Klassiske Linjer nr. 20

Vi er i gang med neste nummer av Klassiske Linjer, men mangler stoff! Sitter du svanger med en historie om båten din, kunsten å lakke, restaurering, eller noe annet morsomt, så send meg en mail! Mvh Odd, odd.syse@nordiskfilmtv.com

onsdag 4. januar 2012

TILBUD på trearbeid vinter 2012

Grunnet noe ledig kapasitet på båtbyggeriet i januar og februar  tilbyr vi herved alle KTK – medlemmer  20 % rabatt på vår ordinære timespris som er kr 550,- + mva
Rabattert timespris vil være kr 440,- + mva
Tilbudet gjelder jobber som kan avsluttes innen utgangen av februar. Understreker at det vil være førstemann til mølla prinsippet som gjelder, og alle jobber er interessante.

God Jul og ta kontakt!
Mvh Erik, Henrik, TK og Jo

Sollerud Båtbyggeri & Slipp AS
http://www.sollerud.com/
47 15 22 72