lørdag 11. februar 2012

Innkalling til Årsmøte KTK 2012

KTK innkaller herved til Årsmøtet, med etterfølgende servering av kaffe og wienerbrød. Arrangementet holdes
Onsdag den 29. februar 2012 kl 19.00.
på Homan (det hvite huset på Blommenholm Båtforening) Sandviksveien 120. Bærum
Agenda:
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av protokollfører for årsmøtet
  3. Valg av et medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder
  4. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år
  5. Valg av styre, samt vararepresentant
  6. Valg av revisor
  7. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg
  8. Fastsettelse av neste års kontingent. Forslag til kontingent: Kr. 350,-
  9. Carmen representanten informerer kort om båten og fjorårets sesong og planer for 2012. De legger også frem budsjettet for 2012 som årsmøtet må stemme, for eller imot bevilgning til Carmen.

NB: Alle aktuelle dokumenter til årsmøtet finnes på weben: ktkweb.org eller http:klassisktreseilerklubb.blogspot.com/
Regnskap og balanse for 2011, Styrets beretning v/ formannen, Valgkomiteens innstilling, Carmen Budsjett.

Etter at den formelle delen er over tar vi en liten pause med kaffe og wienerbrød før det blir et kort medlemsmøte. 
Agenda her vil være:  KLR komiteen informerer om status og nye KLR bevis som kan kjøpes, redaktør Odd S./Morten L. forteller om KL nr 20.
Så vil styret fortelle om årets arrangementer. Og til slutt litt seil/båt prat for å korte ned vinter sesongen litt!

Velkommen!

Hilsen styret i KTK