torsdag 24. mai 2012

Ragatta for klassiske treseilere i regi Oslo Seilforening

Oslo Seilforening vil gi klassiske treseilere en egen start i 2 av sine tirsdagsregattaer.

Regattaens egen side er her: http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=833

De lager en endring til seilingsbestemmelsene som sier Klasseflagg F, og at det seiles etter KLR. Vi kan få egen start dersom de er flere enn 5 båter eller hvis OS finner det ønskelig. Vi lager da en regatta pr. dag på faste merker ut fra banekartet som ligger i seilingsbestemmelsene.

Alle må da melde seg på via denne siden, og info samt resultater blir også lagt ut her.

tirsdag 22. mai 2012

Referat årsmøte 2012Referat Årsmøte KTK 29. februar 2012
Deltakere:
Heidi Aasen, Gabriel Lund, Kjell N. Andersen, Erling Storm, Lars Chr. Dahl, Peter Ennals, H. Nissen-Lie, Henrik Brun, Magne Brekke, Johan Chr. Falchenberg, Marius Borg, Arild Mitchell, Erik Vennemoe, Tønnes Ingebrigtsen, Torkild Eriksen, Aslaug van Nes, Odd Syse, Christian Gude.

Agenda:
1. Valg av møteleder – Odd Syse ble valgt til møteleder.
2. Valg av protokollfører for årsmøtet – Erik Vennemoe ble valgt til protokollfører.
3. Valg av medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder – Arild Mitchell ble valgt til å underskrive protokollen.
4. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år:
Årsberetning: Styrets årsberetning ble lest opp (samme som lagt ut på KTK web),
ingen kommentarer til dette.
Regnskap: ingen kommentarer til dette. Revisor rapport Jan Haugerud
Regnskap og balanse gir et riktig bilde av foreningens økonomiske drift og status. Godkjent.
Budsjett: Noe økende medlemsmasse i 2011, som det skal jobbes med for å få til også i 2012. Annonser i Klassiske Linjer har gitt gode inntekter. Julebordet i 2011 var noe dyrere enn budsjettert, ettersom det kun var 15 deltakere. Carmen budsjettet i driftsregnskapet 2012 ble justert til NOK 20’. Det ble også bestemt å øke budsjettet på inntektene til medlemskontingenter, med et driftsresultat i balanse for 2012. Atlantica må følges opp på avtale om NOK 60’ for 2012, som er forskuttert av KTK i 2011 i forbindelse med overtakelse og istandsetting for fjorårets sesong. KLR laminerte bevis ligger klare til medlemmene.
5. Valg av styre, samt vararepresentant
Valgkomiteens forslag ble lest opp og årsmøtet klappet inn forslaget. Tønnes Ingebrigtsen-formann, styremedlem Magne Brekke - matrikkel og Peter Ennals – Europeweek 2014, kasserer Henrik Brun, styremedlem Aslaug van – Carmen ansvarlig og Erik Vennemoe som vararepresentant.
6. Valg av revisor – Jan Chr. Haugerud ble valgt til revisor.
7. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg. – Peter Ennals, Odd Syse og Carl Håkon Svenning ble valgt til nest års valgkomité.
8. Fastsettelse av neste års kontingent. Forslag til kontingent: Kr. 35000 – forslag vedtatt, koontigent for 2013 blir kr 350,-
9. Carmen representanten informerer kort om båten og fjorårets sesong og planer for 2012. De legger også frem budsjettet for 2012 som årsmøtet må stemme, for eller imot bevilgning til Carmen. – Aslaug van Nes informerte om aktivitetene i fjor, med 3 andreplasser i regattaene under VM, Sandefjord Metre Cup og Hollender seilasen. Båten vil ha et konstant behov for utbedringer, deriblant 3 meter bordgang med mer. Et veldig konservativt budsjett på NOK 23’ ble lagt frem, som vil kreve vesentlig sponsor- og dugnadsinnsats ved siden av for å få gjennomført en fornuftig sesong. Noen forskjellige utleievarianter ble diskutert, som eventuelt kan bidra til forskjellige typer standardhevninger av båten og eller utstyr.

  Møte hevet.


Referent Erik Vennemoe

Odd Syse sign_________________________________________

Arild Mitchell sign_____________________________________


Etter at den formelle delen var over informerte KLR komiteen om status og nye KLR bevis som kan kjøpes, redaktør Odd S./Morten L. forteller om KL nr 20. Målet med det nye beviset er å oppnå seiling med et jevnere og mer korrekt utgangspunkt, slik at regattaene blir mest mulig rettferdige.

Magne Brekke orienterte om matrikkelen og det vil gjøres en del initiativer for at flere medlemmer legger inn oppdatert informasjon om båtene på web. Det ligger 83 båter registrert i dag, med varierende kvalitet på informasjonen.

Det ble også diskutert hva klubben kan gjøre for å tiltrekke seg flere medlemmer, både fra styrets og medlemmenes side. Kanskje vi kan lage opp små foldere som interesserte kan få når båtene ligger ved bryggene, med innmeldings info, web adresse osv.

Peter orienterte om status mht Europeweek som starter 17. juli 2014. Arrangementet vil har varighet på 1 uke, innom flere havner. I samme perioden har sjøfarts museet har 100års jubilé og det vil være et tall ships race i Fredrikstad. Ambisjonen er å få mest mulig deltakelse også fra utlandet, som krever innbydelser i god tid.

Klassiske linjer nr 20 er i rute, med enten 48 eller 52 sider. Trykkes rett etter påsken. Det er fremdeles plass til gode historier og ikke minst annonser!


Årets arrangementer legges ut på web.

fredag 4. mai 2012

Farvel «Bojar»!

Tekst og fotos: Henrich Nissen-Lie

Vakre linje

Sent torsdag 3. mai var den vakre Anker & Jensen 10-meterern «Bojar» fastspent på en hollandsk kjempetilhenger og klar for transport til sin nye eier i England. Enda en av våre flotte kulturskatter gikk tapt fordi det ikke var kjøpere her hjemme.


Arve Eriksen og Fredrik Denneche
Mange trebåtentusiaster fant veien til slippen på Blommenholm torsdag ettermiddag. Ryktet om at «Bojar» skulle på lastebil og ut av landet spredde seg fort. Peter Ennals syntes det var fælt at også «Bojar» blir borte.  Hun var jo på mange måter det mest vellykte eksempel på hvordan en stor, gammel meterbåt skulle tas vare på. 

masten heises på tilhengeren
Arve Eriksen og hans kone la ned en imponerende innsats i å holde «Bojar» i førsteklasses stand. Trebåten var blitt familiens livsstil og store hobby sommer som vinter.  Men alle forsto at det nå ville være slutt, ettersom Arve hadde kjøpt en spennende langturbåt av moderne design og byggematerialer fra Nederland. Ja, ikke bare hadde familien anskaffet ny båt, - Arve var også blitt norsk agent og importør av »Bestewind»-båtene.
 
Arves siste sjekk
Blant de mange tilskuerne på Blommenholm var Fredrik Denneche, vår kanskje fremste ekspert på klassiske tre-seilbåter. Han syntes også det er synd at det ikke er noen her hjemme som kunne ha overtatt «Bojar» slik at ikke også den skulle ende i utenlandsk eie. –Nå får vi bare håpe hun har fått nye eiere som i like stor grad som familien Eriksen makter å ta vare på båten, og at «Bojar» fortsatt vil være levende reklame for Johan Anker og norsk båtbyggerkunst!