søndag 26. september 2010

Sincerity

Seile fin trebåt i Karibien i vinter ?

Sincerity, som mange av KTK´s medlemmer kjenner fra år i norske farvann, vil i vinter ha Antigua som fast base. Hun vil være tilgjengelig for charter på ukebasis.

Se mer om båten på www.sailingyachtsincerity.com

Ta gjerne kontakt direkte med eier Trygve Bratz på trygvebratz@hotmail.com

tirsdag 14. september 2010

Vellykket høsttreff med mange nye båterÅrets høsttreff ble avviklet i flott høstvær med samling i ”De dødes tjern” fra fredag til lørdag, regatta til Oscarsborg , etterfulgt av felles middag og sosialt samvær og overnatting til søndag.
16 båter var innom arrangementet, og det var veldig hyggelig at så mange hadde funnet veien til årets siste båttreff.
Regattaen ble avviklet i liten vind, hvor veivalg og taktikk ble helt avgjørende. Lydia gikk (som ventet?) av med seieren igjen, tett fulgt av Apache og Mosk II på de neste plassende. Jevnt ble det også i rokonkurransen. 5 kutterjoller var med, og etter innledende runder hvor stort sett alle båtene deltok, ble det et spennende finaleheat, hvor man ikke fikk lov til å ro egen jolle. Seirende ut gikk Jan Haugerud som rodde jollen til Ilmen med Cecilie fra Mosk II som cox. Har du flotte biler fra samlingen som vi kan legge på webben? send til jan.haugerud@gmail.com

torsdag 9. september 2010

Jeløen

I spetember nummeret av Classic Boat er det Jeløen som både preger forsiden og som får et fint oppslag inne i bladet. God "reklame" for en av våre båter!

At Jeløen er et lite internasjonalt "fluepapir" viser at hun også har vært på forsiden av WoodenBoat for en del år siden og at hun i den store Robbe & Berking kalender for 2011 er med!

lørdag 4. september 2010

"Sheila" klassisk treseiler etterlyser opphavet sitt!

Vi sitter med en seiler på Mjøsa med navnet "Sheila". Navnet på båten stammer fra en loggbok som tilhører båten. Vi vil så gjerne vite hvor denne båten er bygget, av hvem og når. Hva slags verdi har en sånn båt etc.

Denne loggboken har noe historikk tilbake til 1977.
Det vi vet om båtens vitale mål er sikkert ikke nok til og avgjøre hvor denne båten har sitt opphav. Det vi vet er at båtens totale lengde er 10,08m og største bredde er 2,20m. Dybden under vannlinje er ca. 1, 85m.

Håper at vedlagte bilder kan gi en pekepinn om noe!

Båten kom opp til Lillehammer for 7 år siden fra Hovedøya utenfor Oslo.

Opplysninger fra loggboken:
- Navn som er nevnt; Knut Sverdvik, Gro og Arne Nystrøm LL 7310 "Parnas"
- Andre opplysninger: VHF: "Sheila" LL4924-33427
- Seilnr. N-4651 (dette nummeret preger også seilen på båten i dag)
- Ting tyder på at det ble gjort litt mer en bare vårpuss i 1977 og 1978.

Vi har blitt fortalt at båten kan stamme fra 1920 årene, men om dette stemmer vet vi ikke noe om.

Med vennelig hilsen
Kari og Johnny Skillebekk Kjetlien

onsdag 1. september 2010

Agenda for Høstsamlingen 4-5 sept


Lørdag:
11:00 Skippermøte i de dødes tjern og utdeling av rebus
12:00 Regatta og rebus
15:00 Regatta avsluttning
15-16 Tillegging på Oscarsborg
16:30 Fiskesuppe serveres og premieutdeling ifm Rebusen
18:00 Rokonkuranse
19:00 Premieutdeling ifm Regatta og Rokonkuranse
Festen fortsetter....

Husk at Grilling ikke er lovlig på Oscarsborg
og at havneavgiften må betales

Styret