lørdag 4. september 2010

"Sheila" klassisk treseiler etterlyser opphavet sitt!

Vi sitter med en seiler på Mjøsa med navnet "Sheila". Navnet på båten stammer fra en loggbok som tilhører båten. Vi vil så gjerne vite hvor denne båten er bygget, av hvem og når. Hva slags verdi har en sånn båt etc.

Denne loggboken har noe historikk tilbake til 1977.
Det vi vet om båtens vitale mål er sikkert ikke nok til og avgjøre hvor denne båten har sitt opphav. Det vi vet er at båtens totale lengde er 10,08m og største bredde er 2,20m. Dybden under vannlinje er ca. 1, 85m.

Håper at vedlagte bilder kan gi en pekepinn om noe!

Båten kom opp til Lillehammer for 7 år siden fra Hovedøya utenfor Oslo.

Opplysninger fra loggboken:
- Navn som er nevnt; Knut Sverdvik, Gro og Arne Nystrøm LL 7310 "Parnas"
- Andre opplysninger: VHF: "Sheila" LL4924-33427
- Seilnr. N-4651 (dette nummeret preger også seilen på båten i dag)
- Ting tyder på at det ble gjort litt mer en bare vårpuss i 1977 og 1978.

Vi har blitt fortalt at båten kan stamme fra 1920 årene, men om dette stemmer vet vi ikke noe om.

Med vennelig hilsen
Kari og Johnny Skillebekk Kjetlien