torsdag 9. september 2010

Jeløen

I spetember nummeret av Classic Boat er det Jeløen som både preger forsiden og som får et fint oppslag inne i bladet. God "reklame" for en av våre båter!

At Jeløen er et lite internasjonalt "fluepapir" viser at hun også har vært på forsiden av WoodenBoat for en del år siden og at hun i den store Robbe & Berking kalender for 2011 er med!