fredag 27. august 2010

HØST REGATTA OG SAMLINGKTK HØST SAMLING PÅ OSCARSBORG 4-5 Sep
Regatta start på Lørdag, Skippermøte kl 11:00 i de dødes tjern, Regattastart kl 12:00 utenfor Gåsungene. Det vil bli utlevert en Rebus gåte som også må løses under seilasen.

Ta med Jollene, det blir arrangert ro konkuranse i sundet mellom Oscarsborg å Håøya. (reduksjon i KLR for de som sleper joller)

Samling på Oscarsborg fra kl 15:00, vi har fått holdt av bryggeplass (vi ligger longside). ca 300 kr i havneleie for opp til 50 fot, 350 for over.

Premieutdeling og kos på bryggen kl 17:00

Håper på stort fremmøte

onsdag 11. august 2010

Klassiske Linjer nr 13 2004

Klasssike linjer nr 13 2004 er nå digitalisert og tilgjengelig på denne linken, evt klikk på Klassisk Linjer i menyen på toppen

Vi mangler fortsatt digital utgave av de tidligste numrene av KL, om det er noen som har anledning til å scanne manglende numre så gi beskjed til redaksjonen

torsdag 5. august 2010

GRIMSTAD treff 2010