onsdag 11. august 2010

Klassiske Linjer nr 13 2004

Klasssike linjer nr 13 2004 er nå digitalisert og tilgjengelig på denne linken, evt klikk på Klassisk Linjer i menyen på toppen

Vi mangler fortsatt digital utgave av de tidligste numrene av KL, om det er noen som har anledning til å scanne manglende numre så gi beskjed til redaksjonen