torsdag 4. mars 2010

Referat fra Årsmøtet 2010

Årsmøte KTK Onsdag 17.02.2010 på Sollerud Kystkultursenter
Frammøtte medlemmer: Christian Gude, Mikkel Thommessen, Erling Storm, Lars Chr. Dahl, Kjell Karlsson, Morten Lindvik, Truls Fallet, Peter Ennals, Ervik Vennemoe, Jan Chr. Haugerud, Ole Østlund, Kjell Normann, Chris Ennals, Heidi Aaasen, Johan Chr. Falckenberg, Ole Hasund, Knut Ytreland, Carl Håkon Svenning, Odd Syse.

1. Kasserer Odd Syse ble valgt til møteleder.
2. Styremedlem Carl Håkon Svenning ble valgt til protokollfører.
3. Medlem Lars Christian Dahl ble valgt til å underskrive protokollen.
4. Årsberetningen ble opplest, ingen kommentarer.

Regnskap ble gjennomgått, driftsresultat 5.219 kr, kommentarer:
- Administrasjons kostnader er ca 500 kr ikke medregnet og vil bli belastet i 2010.
- ca 15 tusen i porto burde reduseres ved å ha færre utsendelser og mer bruk av e-post og websider.
- plakett kostnad: totalt ca 6,5 tusen, 2 tusen i engangskostnad og ca 300 kr per stk.
- Div kostnader er et vaffeljern som blant annet ble flittig brukt på bruktmarkedet.
- Er dett mulig å få mva refusjon for porto? Lars Christian Dahl undersøker.
- Egenkapital er 178.625 kr, ingen andre kommentarer

Budsjett for 2010 ble lagt frem med 11.900 kr i underskudd (dekkes av egenkapitalen)
- Planlagte ekstra kostnader for 2010 er i hovedsak mer bruk i fm samlinger og 20 års jubileum.
- Reduksjon i porto ved bruk av e-post distribusjon vil vedlikehold av adressene være en utfordring.
- Øke medlems kontingenten til 360kr er for foreslått, diskuteres under punkt nr 8.
Budsjett med planlagt underskudd på 11.900 kr ble godkjent

5. Valg av styre og vararepresentanter:
- Christian Gude, Formann, gjenvalgt for 2 år
- Heidi Helene Aasen, Kasserer, valgt for 2 år
- Linda Rui, Styremedlem, valgt for 2 år

Øvrige styremedlemmer som ikke var på valg:
- Carl Håkon Svenning, Styremedlem, på valg i 2011
- Ole Sivert Hasund, Styremedlem, på valg i 2011
- Tina Five, Vararepresentant, på valg i 2011

6. Erik Vennemoe ble valgt som revisor

7. Valg komité ble valgt: Jan Haugerud, Peter Ennals, og Odd Syse

8. Fastsettelse av årskontingent.
-styret foreslår å beholde eksisterende kontingent med begrunnelse av økt avgift kan føre til at vi får en reduksjon i antall passive medlemmer. Årsmøtet er enig å fortsette med 300 kr. Godkjent.

9. Forslaget til endringer i vedtektene ble godkjent;
- endring i §3.1 medlemsavgift skal være betalt innen 1.april og utsendelse av giro før årsmøtet. Fastsettelse av avgiften skal gjelde for påfølgende år.
- endring i §5 årsmøtet fastsetter inneværende års kontingent endres til neste års kontingent.

10. Votering av revidert KLR regel:
- KLR beregningen for mange båter er fortsatt basert på oppgitte tall og derfor er det mange KLR beregninger på delvis oppgitte eller gale målinger.
-KTK bør som andre seilgrupper bruke profesjonelle målere (LYS målere)
- Vil også prøve å få KLR godkjent av LYS komiteen på lik linje som et LYS tall.
- Det er lite sannsynlig at man vil få profesjonell måling på alle båtene før 2010 sesongen men starte prosessen nå hvis vi får med oss LYS målerne.
- Slik måling vil koste litt men motivering vil være å gi tillegg for ikke fullt ut og ikke målte båter.
- KTK vil også tilrettelegge for måling inkludert veiing, mer informasjon vil komme senere.
- Fast KLR for båter uten KLR og mål basert på LOA, Årsmøtet godkjente forslaget fra KLR komiteen med 15 stemmer.

Årsmøtet godkjente forslaget fra KLR komiteen med 15 stemmer

andre kommentarer:
- Undersøke hva som er gjort i Tyskland, de har jo lang erfaring med regelen.
- Bør unngå ”straffe” og heller premiere med reduksjon for originalitet etc.
- Bør ta med ”synse” faktor gor å gjøre seilasene mer rettferdige.

Årsmøtet hevet kl 20:00

Carl Håkon Svenning
Stryremedlem og referent

Lars Chr. Dahl
Medlem

Christian Gude
Formann

Heidi Aasen
Sekretær