onsdag 24. februar 2010

Referat fra medlemsmøte KTK 17.2.2010

Her følger referat fra Årsmøte 2010


Sail Isegran - regatta i pinsen – Andreas Pagander informerte
 • Hyggelig arrangement med utdeling av plaketter og fest på kvelden i båthuset.
 • Ingen deltaker avgift men innsamling av kuvertpris (ca 250kr) for maten.
 • Colin Archer klubben har tilbringerseilas fra Son til Isegran lørdagen. Denne kvelden stiller Isegran med griller for felles grillsamling.
 • Oppfordrer til å møte opp og melde seg på. Innbydelse ligger på weben.

Markering av KTK’s 20 års jubileum

 • Planen er å opprettholde de faste KTK samlingene, men gjøre mer ut av de vanlige arrangementene.
 • Seilas inviterer til Klassisk Seilas med samling på Dronningen 11. Juni. Det ble foreslått å ha en markering av jubileet på denne samlingen. Ble også foreslått at pressen blir invitert.
 • En kasse musserende på hvert arrangement og et tre meter langt banner til bruk på Færdern ble også foreslått.
 • KTK’s julebord blir årets største fest og vil være det arrangementet 20 års jubileet skal markeres mest. Dronningen ble nevnt som sted for feiringen.
KTK plaketten

 • Strengere kriterier for å få plaketten i 2010
 • Oppmøte på både Vår- og Høstsamling = oppfylt krav til å motta plakett.
 • For de som kun får med seg en av disse to samlingene, må man i tillegg ha fått med seg to av følgende arrangementer: Sail Isegran, Klassiskseilas, Færdern, Hollændern, Grimstad, Arendal eller Risør.
 • Kravet er at man stiller med egen båt. Kan man ikke seile egen båt, er det ok å være mannskap på andres båter.

Færder seilasen – KNS

 • KNS ønsker at KTK tar kontakt for deltagelse, gruppeinndeling, KLR etc. så fort som mulig.
 • Endring i sikkerhetsreglene. Kategori 5 strøket. Kategori 4 har bla. som minstekrav selvlensende cockpit. KTK bør søke unntak for hele klassen.
 • Innspill om oppfølging av at redusert påmeldingspris opprettholdes.
KLR reglene
Mange innspill i medlemsmøtet på dette:

 • Premiere idealet istedenfor å ta i bruk straff.
 • Målet er ikke å rigge opp moderne på bekostning av det klassiske.
 • Ønsket er å bevare de gamle båtene, trenger derfor KLR regler som ikke oppfordrer til å modernisere for mye for å oppnå gode regattaresultater.
 • Det bør være grenser for hvor langt man kan gå for å oppnå gunstig KLR.
 • Det bør ikke være straff for å bruke mye seil.
 • Colin Archer klubben har praksis å måle inn ved målgang de seil som er brukt i regattaen.

Carmen – Status

 • Sollerudstranda har ikke lenger mulighet til å ivareta Carmen.
 • Det er absolutt enighet mellom Sollerud og KTK at målet er å sikre Carmens framtid.
 • Løsninger som diskuteres er fadderordning/vertsfamilier, etablere stiftelse eller salg.
 • Det må enes om eierbrøk.
 • Løsning for Carmen skal være avklart i løpet av våren 2010
Klassiske Linjer

 • Truls Fallet og Morten Lindvik jobber med et nytt Jubileumsnummer av Klassiske Linjer.
 • Har noen stoff til bladet må sendes inn så snart som mulig.
 • Odd Syse går inn i redaksjonen i Klassiske Linjer.
 • Er det noen som har tips til annonseinntekter – ta kontakt med Odd Syse.
 • Det ble kåret vinner av fjorårets foto konkurranse – Vinga stakk av med seieren!
20.02.2010 - Sollerudstranda Kystkultursenter
Referent Heidi Aasen