mandag 29. oktober 2018

Årsmøte og årsfest i KTK lørdag 24.11.2018

Velkommen til årsmøte kl. 1700 og årsfest kl. 1900 i KTK. Begge arrangementene avholdes  på ”Homan”, Blommenholm Båtforening, Sandviksveien 120, 1363 Høvik. 
Innkalling og andre dokumenter blir fortløpende lagt her på webben, under heading årsmøte 2018/2019.
Egen invitasjon til årsfesten kommer også etterhvert!

Hilsen Styret i KTK