tirsdag 5. desember 2017

Nytt styre i KTK


På årsmøtet lørdag 2.12 ble det valgt nytt styre for klubben:

  • Formann: Christian Gude
  • Styremedlem: Carl Håkon Svenning
  • Styremedlem: Odd Syse
  • Styremedlem IT: Camilla Løkås
  • Kasserer: Knut Ytreland

Styret har sitt første styremøte tirsdag 5.12, og noe av det første på agendaen er planlegging
av sesongen 2018!

Mer informasjon og referat fra årsmøte kommer etterhvert!