onsdag 10. juni 2015

KLR til Færdersaeilasen 2015

Bruk KLR tall fra denne oversikten til Færederseilasen.
Denne oversikten vil senere bli del av KTK sine nye offisielle KLR sider