fredag 7. mars 2014

Årsmøtet i KTK avholdt 6.3.2014

Bare seks (!) medlemmer møtte fram til årsmøte i klubben i går, og det var skuffende få. Det er ingen ting i klubbens vedtekter som angir et minste oppmøtte antall medlemmer for at årsmøte skal være beslutningsdyktige, så møtet ble avholdt i henhold til innkallingen.

Nytt styre ble valgt:
Formann Christian Gude
Styremedlem Odd Syse
Styremedlem Peter Ennals
Kasserer Trond Dahl
Carmen ansvarlig Frode Meisingset
Varamann Otto Jervell

Alle dokumenter, regnskap, revisorrapport, budsjett + foreløpig referat blir lagt ut her på hjemmesidene så fort som mulig.
Det ble også avholdt medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet, hvor det bl.a. ble vedtatt at det skal seiles etter tysk KLR i EW2014 og i årets regattaer. Referat fra medlemsmøte legges også ut.
Det nye styret har startet umiddelbart sitt virke, og ser frem til et spennende KTK-år!