mandag 20. januar 2014

Feil beløp i medlemskontingent for 2014

Kjære medlemmer det ble ved en feiltagelse satt feil beløp på medlemskontingeten for 2014, riktig beløp er 350 kroner. De medlemmene som betaler for mye vil kunne trekke av de 30 kronene ved en senere anledning.

Beklager så mye!

Mvh
Styret KTK