torsdag 9. januar 2014

Faktagrunnlag for sammenlikning av Tysk vs Norsk KLR formel

Norsk KLR formel fra www.ktkweb.org
Tysk KLR formel fra www.fky.org

L=LOA
B=Br
T=Dyptg
V=Depl

S=Tysk beregning av totalt seilareal
SA=Norsk beregning av totalt seilareal

r=Riggfaktor
cb=Kjølfaktor
pf=Propellfaktor
spf=Spinnakerfaktor

Mao ord er det som skiller Tysk formel fra den Norske at Tyskerne ikke korrigerer for Propeller og Spinnaker. I tillegg er det små forskjeller i beregning av seilbåtens totale seilareal (S<>SA)

Norsk tilpasning av SA bygger på at vi i praksis trenger færre mål av båtens rigg og heller baserer oss på seilarealer oppgitt fra seilmaker for maks seilføring på stag og mast.