fredag 15. februar 2013

Avsluttende regnskap for 2012

Regnskapet mangler fortsatt noen bilag for 2012, det ikke vil bli godkjent av revisor før dette er på plass. Beklager forsinkelsen, det jobbes med saken.

KTK