tirsdag 10. april 2012

Historier omkring 19,5 kvm spissgatter ”Teist”

Jeg er på leting etter historier omkring Erling Kristofersen-spissgatteren A 105 ”Teist”. Bakgrunnen er at det i Aalborg ligger en 19,5 kvm, som med ganske stor sannsynlighet er A 105 "Teist", i dag "Tejsten", bygget i 1932-33 av båtbygger (maler) Olaf Pedersen i Oslo til Erling Kristofersens kammerat Nils Schriver, etter ELKs tegninger.

Jeg prøver å finne ut om båten ble bygget etter en spesiell tegning, eller om den eventuelt ble bygget etter tegningene til A 93 "Hobby II", A 94 "Monika", eventuelt A 100 "Pelican"...?

"Tejsten" har ligget på land i Aalborg i tre år nå og har visstnok nettopp fått nye eiere, nemlig tre unge karer som ønsker å ta vare på den. De har rettet en henvendelse til mig (som er fartøyhistorisk konsulent i Skibsbevaringsfonden) med spørsmål om hjelp til å finne ut mere om båten, som de mente er bygget i 1946, men som altså er bygget i 1932-33.

Her i Danmark handler det jo for det om dansk-konstruerte spissgattere, så når det dukker opp en norsk en, er det bare hyggelig for oss å hjelpe. Det er registrert tre-fire andre 19,5-ere i Danmark, ifølge registeret for Danske Forening for Ældre Lystfartøjer.

Ole Engens fine artikkel om Erling Kristofersen i "Klassiske Linjer" beretter at en kuffert full av hans tegninger er blitt overdratt til Norsk Sjøfartsmuseum/Norsk maritimt Museum. Vi har rettet en forespørsel til museet omkring tegningene. Blant annet har vi spurt om tegningene er blitt katalogisert slik at man kan finne ut hvilken tegning som er blitt brukt til byggingen av hvilken båt osv.

Vi har ennå ikke fått svar fra museet, så kanskje lesere her på bloggen i mellomtidenkan bidra med informasjon om hvor ”Teist” har holdt til i de årene den var hjemmehørende i Norge? Vi er interessert i stort og smått, fotos, naturligvis, og tidligere eieres navn.

Bidrag kan sendes til rasmussen (at) skibsbevaringsfonden.dk