torsdag 1. september 2011

Gammel Drake gis bort for restaureri​ng

Jeg har en gammel Drake som jeg dessverre ikke har tid til å sette i stand. Den gis bort til noen som har interesse av å sette den i stand. Står lagret i Slireveien 8 på Nordstrand. Er det noen i klubben som kan være interessert? Link til Norsk Drakeklubb

Med vennlig hilsen Tor Tenden
Mobil: 99 59 25 10
Telefon: 41 75 10 10
Faks: 22 29 92 10