onsdag 1. juni 2011

Deltakende båter i Færderseilasen 2011

 Fra KLR oversikten registreres følgende avvik i påmeldt handicap:
- Clupea skal ha KLR = 1,27 (Genoa)
- Over Ævne II skal ha KLR = 1,22 (Genoa)
- Alaska skal ha KLR = 1,32 (Genoa og spinnaker)
- Lady skal ha KLR = 1,40 (Genoa)
- Nora har KLR lik 1,44 med spinnaker, dvs KLR =1,40 (Genoa)
- Pandora skal ha KLR = 1,42 (Genoa og spinnaker)
- Magda skal ha KLR = 1,75 (Genoa og spinnaker)
- Mohawk har  KLR = 1,60( Fokk og klyver)

- Thea 12mR DEN1 er påmeldt og KLR = 1,69 (Genoa og spinnaker).


Båter som ikke er i KLR listen kan koordinere sitt KLR med klubben, alternativt vil de seile etter gjeldene bestemmelser der KLR for ikke innmålt båt skal leses ut av følgende tabell: