torsdag 3. mars 2011

KLR målebrev fom 2011 sesongen

Det skjer forbedringer i hvordan klubben forvalter KLR og vi introduserer KLR målebrev fom 2011 sesongen. Se KLR sidene ved å klikke på KLR i menyen i toppen for siste informasjon og evt endringer.

Som vi også gjør rede for på KLR sidene ønsker vi tilbakemeldinger som kan forbedre KLR inn i fremtiden. Vi er fullt klar over to problemområder som vi ønsker å finne bedre løsninger på, forbedringsforslag mottas med takk:

  1. Måling av deplasement
  2. Kapasistet til å måle fysisk båt (og seil)
Vi har fått på plass bedre rutiner for innhenting av seilareal da vi nå ber om dokumentasjon fra seilmaker direkte til oss. Det gjelder å være klar over at det arealet man betaler for kan være høyere enn det seilarealet som skal inn i KLR formelen.
De som som ennå er registrert med triangelmål for storseil har siste sesonger seilet med en 20% arealtillegg som representerer storseilets plussbue, her kan det være et potensial for å bedre KLR om vi får eksakte storseilsmål da plussbuen på et normalt klassisk seil normalt ligger på oppunder 15%.

Vi har også foretatt oppmåling av seil der vi måler det effektive seilarealet. Ønsker du å få målt dine seil kan du ta kontakt med Marius Borg i Tarpon Seil