fredag 11. juni 2010

Spennende 9m CR i samme eie i 38 år

Redaksjonen har vært i kontakt med Tore H. Torvund som har lagt ut sin 9m CR med seilnummer N-1, konstruert av Kristoffersen og bygget i 1951, for salg på finn.no. Nå med korrigert pris.

Det er relativt unikt i dag med klassiske båter som har vært i samme eie over så lang tid. Denne treseileren fortjener å få en verdig arvtaker, mer informasjon på finn.no. Interesserte kan finne omtale i Klassiske Linjer nr.18 juni 2010

Båten har i alle år ligget på samme slipp som Adorna, den gamle 10-meteren som dessverre gikk ned i Drøbakssundet for noen år siden...

Hvis noen kan påberope seg et lenger eierskap (100%) er vi interessert i å høre om dette på mail til redaksjonen

Til nå har vi fått dette svaret:

Hei
Far eide "Snarken" fra 1959 til 2000 da han solgte den til meg. Dvs "Snarken" var i fars eie i 41 år og har vært/er i familiens eie i 51 år 1959 - 2010. Jeg var med 12 år gammel da far i 1960 seilte "Snarken" fra Kragerø til Trondheim, og siden har båten hatt hjemsted Trondheim med Østlund som eiere.