torsdag 18. februar 2010

KLR formel og følsomhet for deplasement og seilareal

KLR komiteéns arbeid med å forbedre måling av seilbåtene kan begrunnes i følgende grafer som viser KLR formelen sin følsomhet for endring i hhv deplasement og seilareal. Utgangspunkt for eksemplet er en seilbåt som har KLR 139, dvs 8 meter størrelse. Klikk på grafene for større bilde


Som en kurositet kan nenves at båten i dette eksemplet har et storseil med triangelmålt areal på 42 kvm, fysisk måling av seilet viser at plussbuen utgjør 5 kvm alene dvs storseilets areal utgjør totalt 47 kvm.
Plussbuer på storseil med klassisk profil utgjør mer enn 10%, hvis mindre plussbue ser det ikke ut som seilet fyller trekanten. Maks plussbue i LYS var 15%. Storseilsarealer som er oppgitt som mastelik x bomlik blir automatisk lagt på 20% i KLR dersom ikke seilet er målt fysisk av KTK eller seilarealet er bekreftet av seilmaker.