fredag 6. november 2009

Klassiske Linjer - Fotokonkurranse


Klassiske Linjers fotokonkurranse forlenger innleveringsfristen til 1. desember 2009, så det er ennå ikke for sent å sende inn de beste bildene fra i sommer! Hver deltager kan sende inntil 5 bilder til redaktør Morten Lindvik. Mailadressen er morten@lindvik.com

Neste år feirer KTK 20 år og i den forbindelse tenker redaktørene Truls Fallet og Morten Lindvik å lage en ekstra fin utgave.
Men de trenger hjelp! Har du noe å bidra med, det være seg artikler, fotos, annonser eller annet, så ta kontakt med redaktørene

Eldre Klassiske Linjer