tirsdag 28. april 2009

Revisjon Klassisk Regel, KLR

KLR komiteen minner om endringene i KLR som ble godkjent av Årsmøtet 2007 (pkt 1 og 2), i tillegg vil KLR komiteen innføre endring beskrevet i pkt 3:

1. Båtens lengde (LOA) skal måles untatt klyverbom
2. Seilareal (SA) skal være maks seilareal (uten spinnaker/lenseballong)
3. Tillegg for spinnaker/lenseballong differensieres, dvs:

Båter med KLR:

- < 120 : + 3 i KLR tillegg
121 - 150: + 4 i KLR tillegg
150 < - : + 5 i KLR tillegg

Da gjennstår i første omgang å revidere den tidligere Excel oversikten med riktig formelverk, samt innkludere båter som har tilkommet de siste årene, samt legge oppdatert informasjonen på KTK sine hjemmesider som de til enhver tid gjeldene/offisielle KLR tall. Dernest vil vi jobbe med hvordan vi kan kvalitetssikre våre mål, evt måle nye båter, kanskje spesielt deplasement, men dette må vi komme tilbake til. For de som melder seg på Færder'n så vil KLR komiteen på vanlig måte koordinere KLR tallene for de påmeldte båtene med KNS slik at vi får en etter reglen rettferdig konkurranse.

Generell beskrivelse av KLR finner du på denne linken, oppdatert versjon vil komme.
Beskrivelse av endringer over finner du også i eget dokument

For KLR komiteén
Lars Ingeberg, Marius Borg, Jan Chr. Haugerud

fredag 3. april 2009

Klassiske Linjer


Nr 15 og nr 16 er nå lagt ut som pdf filer. Klikk i menyen til høyre eller direkte på denne linken for tilgang til de Klassiske Linjer som til nå er publisert