tirsdag 3. mars 2009

Årsmøte i KTK 2009

Årets årsmøte ble som sedvanlig avholdt på Sollerudstranda Kystkultursenter, onsdag 25.2., med oppmøte i båthallen for å beskue de vakre båtene som alle forhåpentligvis kommer på vannet til sommeren.

22 mann og en kvinne møtte fram for å få oppsummert 2008 i tall og hendelser, samt å legge linjene for neste års disposisjoner og aktiviteter i klubben. Alt foregikk gemyttlig, og flere konstruktive forslag ble fremmet med hensyn til KTKs plikter som andelseier i Carmen IV, noe styret arbeider med å få formalisert.

Chris Ennals ble utnevnt til æresmedlem for sin innsats for klubben, noe som høstet stor applaus hos de fremmøtte. Chris har hatt særdeles stor betydning for klubben og har arbeidet aktivt for dennes fremme som redaktør for Klassiske Linjer.

Deilig middag ble servert og årsmøte ble avløst av et medlemsmøte hvor Risør trebåtfestival presenterte årets opplegg. Det ble også diskutert litt om hvordan få flere medlemmer til å komme på klubbens samlinger, regattaer og neste utgave av Klassiske Linjer.