onsdag 11. februar 2009

mandag 2. februar 2009

Tarpon restaurering, status Januar 2009
Marius er stort sett fornøyd med progresjonen. Mye arbeid er blitt gjort,
men mye gjenstår. Blant annet skifting av ganske mange flere hudbord,
montere blykjøl, bunnstokker, forstevn, tusen propper, x-antall timer med
sletting og pussing. Så helt kjedelig blir ikke våren.