tirsdag 17. april 2018

Fredning av Holmen Yachtverft som i år feirer 100 år

Holmen Yachtværft er et viktig kulturminne knyttet til Oslofjorden, og en representant for
lystbåtverftene som etablerte seg på begynnelsen av 1900-tallet.

Disse bygningene ved verftet er nå fredet: Båtbyggerverkstedet, Båtskur 1/verkstedhall,
Båtskur 3, Mastehuset, Bolighuset «Odden» og Båtskur 9. Det er eksteriøret på
bygningene som er fredet. I tillegg fredes skinnegangen med tralle. Fredningen skal
ikke hindre videre handel og virksomhet.

Ref pressemelding fra Riksantikvaren